Höst och vinter 2022

Vi kommer lägga vår besöksverksamhet och alpackapromenaderna på is under hösten och vintern medan vi försöker lösa vilka tillstånd vi kommer behöva framöver och relaterade kostnader. Preliminärt så verkar kostnaderna vara 50% av våra intäkter.

Det har varit en rolig sak och en hobby så skulle avgifterna vara för höga så kommer vi tyvärr nog lägga ner verksamheten och fokusera på avel och försäljning av alpackor istället.

Vi kommer lägga ut uppdateringar både här och på Facebook/Instagram när vi vet mer och när vi bestämt framtiden.