Mellandagarna 2020

December har varit en tuff månad. Vi återhämtar oss långsamt från sviterna av covid-19, Sverige håller på att stänga ner för pandemin och det är väldigt lerigt i hagarna.

Utan kyla och frost så sliter man sönder marken ordentligt när man kör höbalar med traktorn. Vi hoppas på att det blir kallt efter jul så vi får lite tjäle då vi behöver flytta på fler balar.

Vi har öppnat upp för att ha några alpackapromenader under mellandagarna. Det är bara promenader med 4 alpackor och hela sällskapet måste vara en familj/grupp. Våra guider kommer hålla minst 2 meter avstånd vilket gör att minimiåldern för att gå med en egen alpacka är 11 år. Det är jätteviktigt att ingen deltagare har några som helst symptom och har varit frisk i minst tre dagar.

Vi har valt att ha promenader trots de nya coronarekommenationerna då vi ser ett stort behov för människor att komma ut och göra något. Då promenaderna är utomhus med flera meters avstånd mellan deltagarna så anser vi att de är tillräckligt säkra.

Vi kommer däremot hålla stängt för spontana besök och vår Alpackabod kommer hålla stängt. Vi anser inte att vi kan kontrollera det tillräckligt för att följa alla regler och rekommendationer.