Ultraljud för alpackor

I veckan fick vi ultraljudsscannern så att vi nu kan kolla våra dräktiga ston regelbundet. Det är sorten som ger ett utslag om det finns ett foster men ingen bild.

Planen är att vi kommer att kolla efter 45, 60, 90, 180 och 270 dagar. På det sättet kan vi upptäcka eventuella missfall i rimlig tid. Både så att vi har en chans att utreda varför samt justera fodermängden så att det passar.

Då den största tillväxten är sista trimestern så får stona en betydligt högre andel kraftfoder de sista månaderna och det är bra att veta vilka som ingår i den gruppen.

Skulle någon alpackaägare i närheten vilja ha sina alpackor skannade så finns det möjlighet att låna för ett självkostnadspris.