Vad växer i våra hingsthagar?

Alpackahingstar har lägre behov än ston och föl. Därför har vi specifika hagar för hingstar med en egen fröblandning.

Hingstarna behöver runt 10% protein året om och en så lång växtperiod som möjligt så att vi inte behöver stödmata.

Blandningen vi använder:

  • Rörsvingel
  • Svartkämpar
  • Hundäxing
  • Rödsvingel

Den blandningen verkar växa bra från tidig vår fram till frosten. Vi har även använt luddvicker som vi sått på hösten och låtit växa fram till maj då vi släppt på hingstarna. Luddvickern ger bra kväve så vi inte behöver gödsla.

Rödsvingel och svartkämpar sår vi in om det visar sig att någon del av en hage börjar få lite bar mark så deras andel ökar med åren. Men rörsvingel är runt 2/3 och är det gräs som producerar enormt hela året. Det var många svenska alpackauppfödare som var skeptiska till rörsvingel men det här visats sig vara räddningen under torra somrar och har blivit avbetad innan den blivit för grov. Men skulle man inte ha tillräckligt högt betestryck så behöver man nog putsa av om gräset blir högre än 15 cm.

Nästa gång vi ska så om en hingsthage ska vi försöka få tag i en mer aggressiv version av hundäxing så att vi får högre tillväxt i början av våren.